ลงทะเบียน Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU)

ค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี    
ชื่อบัญชีนางณัฐนันทน์  คงกิจดำรง และนายอภินันท์  วัชเรนทร์วงศ์ เลขที่บัญชี  051-275799-9                    

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมลงเลขที่สมัครหรือ กรณีโอนเงินออนไลน์ ลงเลขที่สมัครในบันทึกช่วยจำ
ส่งทาง ID LINE : 0818747234  หรือทาง E-mail : apinanbee@hotmail.com